• رویدادها
  • برگزاری وبینار “روش های ارزیابی جایگزین در آموزش های مجازی”

برگزاری وبینار “روش های ارزیابی جایگزین در آموزش های مجازی”

با سلام.
به اطلاع دبیران محترم می‌رساند وبیناری تحت عنوان *
روشهای ارزیابی جایگزین در آموزشهای مجازی * با تدریس استاد محترم آقای دکتر مرتضى رضایی زاده ، دکترای یادگیری الکترونیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه لیمریک ایرلند در نظر گرفته شده است که اولین جلسه آن در روز یکشنبه راس ساعت سه و نیم در اسکای روم (آدرس آن متعاقبا اعلام می‌شود) برگزار خواهد شد، شرکت تمامی دبیران در این وبینار الزامی است. این دوره سه جلسه می‌باشد و تاریخ جلسات آتی آن اعلام خواهد شد.

عناوین کارگاهها:
روشهای إیجاد تعاملات مؤثر در آموزش مجازی.
ملاحظات مربوط به ارزیابی یادگیرندگان در فضای مجازی.
روش های ارزیابی جایگزین در فضای مجازی.
هر کدام از وبینارها بمدت یک ساعت می باشند.

5/5