• رویدادها
  • دومین وبینار استفاده فرزندان از تکنولوژی و اینترنت برای آموزش، فرصت ها، چالش ها و راهکارها

دومین وبینار استفاده فرزندان از تکنولوژی و اینترنت برای آموزش، فرصت ها، چالش ها و راهکارها

مدرس: دکتر مرتضی رضائی زاده
مکان برگزاری وبینار: سالن ویدئو کنفرانس دبیرستان علامه جعفری
لینک شرکت در جلسه: https://www.skyroom.online/ch/allamehjafari/salon
شرکت در جلسه برای تمامی اولیاء الزامی است.

5/5