کسب مقام نخست و سومی مسابقات شنای دانش آموزی

دانش آموز عزیزمان خانم “آنیا نقی پور” موفق به کسب مقام نخست و سوم مسابقات شنای دانش آموزی شد این موفقت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.  امیدواریم شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم.