برگزاری وبینار “روش های ارزیابی جایگزین در آموزش های مجازی”

با سلام. به اطلاع دبیران محترم می‌رساند وبیناری تحت عنوان * روشهای ارزیابی جایگزین در آموزشهای مجازی * با تدریس استاد محترم آقای دکتر مرتضى رضایی زاده ، دکترای یادگیری الکترونیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه لیمریک ایرلند در نظر گرفته شده است که اولین جلسه آن در روز یکشنبه راس […]