Previous
Next

اخبار و تازه ها

رویدادها

فعالیت ها

پژوهشی
حس کنجکاوی امری فطری است و این استعداد ذاتی با فراهم آوردن شرایط در محیط خانواده و آموزشگاه بروزمی یابد
واحد پژوهش
فرهنگی تربیتی
مسابقات و فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی گستره وسیعی جهت شکوفایی استعدادهای دانش آموزان است
واحد فرهنگی-تربیتی

افتخارات

کسب مقام دوم مسابقات زیست پژوهی جشنواره سینا توسط دانش آموزان پایه هفتم

کسب رتبه دوم مسابقات منطقه ای مشاعره توسط پایه نهم

کسب رتبه دوم منطقه ای پرسش مهر در رشته وب نویسی توسط پایه نهم

کسب مقام دوم انشا نماز در مسابقات منطقه توسط پایه هشتم

کسب دو مدال برنز در مسابقات بین المللی ریاضی IMC​

راه یابی تعدادی از دانش آموز پایه نهم، هشتم و هفتم به مرحله دوم مسابقات بین المللی ریاضی IMC

lab

کسب مقام سوم مسابقات دانشگاه تهران (پرومک کاپ) توسط تیم سازه ماکارونی مدرسه

افتخار آفرینی دانش آموزان در چهارمین دوره مسابقات دانش آموزی دانشگاه تهران توسط تیم سازه ماکارونی مدرسه

کسب مقام دوم در مسابقات پژوهسرای دکتر کاظمی آشتیانی در رشته زیست

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی رشته گواش توسط پایه هشتم کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی رشته آبرنگ توسط پایه هشتم

کسب مقام دوم مسابقات TIMO توسط پایه نهم

کسب رتبه اول در مسابقات پرسش مهر رشته نقد ادبی توسط پایه هفتم

کسب مقام سوم در مسابقات پژوهسرای دکتر کاظمی آشتیانی در رشته عمران توسط پایه نهم

کسب مقام اول در مسابقات فرهنگی هنری منطقه توسط گروه تئاتر عروسکی

کسب مقام دوم در مسابقات تنیس روی میز توسط پایه هشتم

کسب مقام دوم در مسابقات فرهنگی هنری استانی توسط گروه تئاتر عروسکی

کسب رتبه اول در مسابقات پژوهان رشته سازه ماکارونی توسط پایه نهم

کسب ۵ مقام اول، ۳ مقام دوم، ۱ مقام سوم و ۴ رکورد شکنی در مسابقات کشوری شنا استان اصفهان توسط پایه هشتم کسب ۴ مقام اول و ۳ مقام دوم در جام سرداران شهید آذربایجان

کسب رتبه اول در مسابقات پرسش مهر رشته نقد ادبی توسط پایه هفتم

کسب رتبه اول منطقه پرسش مهر در رشته شعرنویسی توسط پایه نهم کسب رتبه دوم استانی پرسش مهر در رشته شعر نویسی توسط پایه نهم

پیام مدیر

خدایا توفیقی عطا کن که به دانش آموزان به چشم انسان هایی والا بنگریم، انسان هایی که زندگی پر شکوه فردا را بنیان می نهند.
یاریمان کن که در آن ها شهامت بر خاستن پس از افتادن را امر طبیعی زندگی شان کنیم .
اندیشیدن را، دوست داشتن را، روی پای خود ایستادن را، شهامت بیان را، اندیشه و صداقت به کار بستن گفته ها را در زندگی شان تقویت کنیم.
همان طور که دانستن مهارت سودمند موجب حفظ سلامت، ادامه زندگی و ارتقای اعتبار می شود، یادگیری غلط نیز می تواند موجب انصراف، بی اعتباری، بی حاصلی و به خطر انداختن گل هستی مان گردد.
ما در این مجتمع بر این باوریم خلاقیت در محیط آزاد رشد می کند و امیدواریم با توفیق الهی زمینه های رشد را برای فرزندانمان در محیطی آرام و بدون استرس فراهم نماییم.

اشرف سادات حسینیان