• رویدادها
  • اطلاعیه المپیاد ریاضی درون مدرسه ای متوسطه اول

اطلاعیه المپیاد ریاضی درون مدرسه ای متوسطه اول

به اطلاع دانش آموزان هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم می رساند: آزمون المپیاد ریاضی درون مدرسه ای متوسطه اول روز یک شنبه مورخ ۴ اسفندماه برگزارمی گردد.

5/5