نحوه پذیرش

پذیرش دانش آموزان درمجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی علامه جعفری، از طریق برگزاری آزمون ورودی و سپس مصاحبه و گزینش خانواده انجام می گیرد.

تکمیل فرم پیش ثبت نام جهت هماهنگی مصاحبه و گزینش الزامیست.

لطفا تمامی قسمت های فرم را تکمیل نمایید.

زمان ثبت نام لازم است، مدارک زیر بارگذاری شود.

  • آخرین کارنامه تحصیلی
  • صفحه اول شناسنامه
  • عکس ۴*۳ پرسنلی دانش آموز

فرم پیش ثبت نام

مشخصات دانش آموز