مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی علامه جعفری

نگاه اجمالی به خدمات آموزشی و پرورشی

 • ایجاد بستر مناسب به منظور بهره مندی از نوآوری های آموزشی در قالب کلاس های هوشمند مجهز
 • اطلاع رسانی عملکرد آموزشی به اولیا از طریق اینترنت، جلسات خصوصی و عمومی
 • برگزاری آزمون های مختلف درسی
 • ایجاد بستر مناسب استفاده از آزمایشگاه، کارگاه و فضای کتابخانه برای تمامی دانش آموزان
 • رصد عملکرد آموزشی دانش آموزان به صورت روزانه
 • برگزاری مسابقات پژوهشی
 • برگزاری آزمون های اینترنتی و آزمون های حضوری معتبر و استاندارد
 • آماده سازی دانش آموزان پژوهشی با هدف حضور در جشنواره خوارزمی
 • انتخاب دبیران مجرب و با تجربه با رویکرد توجه به سن، معلومات و تجربه ایشان
 • برگزاری مسابقات پژوهشی
 • برگزاری بازدید های علمی و پژوهشی هدفمند برای دانش آموزان

مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی علامه جعفری

نگاه اجمالی به خدمات آموزشی و پرورشی

 • برگزاری بازدید های علمی و پژوهشی هدفمند برای دانش آموزان
 • ارائه روش های مناسب مطالعه و خواندن دروس با توجه به سیستم آموزشی موجود در کشور
 • تشکیل شوراهای فعال دانش آموزی که در امور اجرایی مشارکت دارند
 • برگزاری اردوهای تفریحی برای تجدید روحیه دانش آموزان و نیز افزایش کیفیت آموزش
 • رعایت استاندارد تعداد دانش آموزان در هر کلاس بین ۱۸ تا ۲۵ نفر
 • سرویس دهی به تمام نقاط تهران
 • آموزش آموزه های دینی به صورت درونی و نهادینه نمودن اصول اخلاقی و دینی در این مجموعه صورت می پذیرد
 • اهتمام به آموزش مسایل دینی با روش غیر مستقیم بدوم اجبار و الزام
 • حضور مشاور مجرب در مدرسه جهت ارائه مشاوره های خانوادگی، فردی و گروهی
 • اجرای مراسم های ملی و مذهبی
 • برگزاری جشنواره های علمی مرتبط با دروس
 • اجرای طرح نقش پذیری دانش آموزان در اداره مدرسه
 • چاپ نشریه اختصاصی مجتمع علامه جعفری
 • استفاده از سالن ورزشی در ساعات ورزش

اشرف سادات حسینیان

مدیریت متوسطه دوم

روشنک امام زاده

مدیریت متوسطه اول

هیچ موفقیتی تصادفی نیست ...

سخت کوشی
برنامه ریزی مدون
پشتکار

از ابتدا تا موفقیت با شماییم ...

تیم آموزش مجتمع

سخت کوشی
برنامه ریزی مدون
پشتکار