مدیریت متوسطه دوم

اشرف سادات حسینیان

خدایا توفیقی عطا کن که به دانش آموزان به چشم انسان هایی والا بنگریم، انسان هایی که زندگی پر شکوه فردا را بنیان می نهند.
یاریمان کن که در آن ها شهامت بر خاستن پس از افتادن را امر طبیعی زندگی شان کنیم .
اندیشیدن را، دوست داشتن را، روی پای خود ایستادن را، شهامت بیان را، اندیشه و صداقت به کار بستن گفته ها را در زندگی شان تقویت کنیم.

  • همکاری با مجتمع از سال ۱۳۷۷
  • مدیریت متوسطه از سال ۱۳۸۰
  • مدیریت مجتمع از سال ۱۳۸۸ تا کنون
  • لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران
  • تسلط به سه زبان زنده دنیا

مدیریت متوسطه اول

روشنک امام زاده

روشنک امام زاده

ما در این مجتمع بر این باوریم خلاقیت در محیط آزاد رشد می کند و امیدواریم با توفیق الهی زمینه های رشد را برای فرزندانمان در محیطی آرام و بدون استرس فراهم نماییم.

  • همکاری با مجتمع از سال ۱۳۷۹
  • مدیر متوسطه اول از سال ۱۳۹۴
  • فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
  • ۲۲ سال تجربه کار بالینی در حوزه روانشناسی و مشاوره

تماس مستقیم با مدیریت متوسطه دوم

تماس مستقیم با مدیریت متوسطه اول