کسب ۶ مدال طلا و ٣ رکوردشکنی

کسب ۶ مدال طلا و ٣ رکوردشکنی توسط یاسمن صادقی در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

 

5/5