کسب کاپ دوم دختران در مسابقه آسیایی ریاضی

عسل قاسمی

افتخارآفرینی دانش آموز عزیزمان عسل قاسمی در مسابقه آسیایی ریاضی و کسب کاپ دوم دختران را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم امیدواریم شاهد موفقیت های روز افزون ایشان باشیم. Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2019 final مدالهای کسب شده توسط عسل قاسمی :‌ مدال دیپلم افتخار انفرادی کاپ برنز گروهی (تیم […]