• رویدادها
  • کسب کاپ دوم دختران در مسابقه آسیایی ریاضی

کسب کاپ دوم دختران در مسابقه آسیایی ریاضی

افتخارآفرینی دانش آموز عزیزمان عسل قاسمی در مسابقه آسیایی ریاضی و کسب کاپ دوم دختران را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم
امیدواریم شاهد موفقیت های روز افزون ایشان باشیم.
Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2019 final
مدالهای کسب شده توسط عسل قاسمی :‌
مدال دیپلم افتخار انفرادی
کاپ برنز گروهی (تیم سه نفره)
شهر:‌ شی آن چین

5/5