• رویدادها
  • کسب مقام نخست و سومی مسابقات شنای دانش آموزی

کسب مقام نخست و سومی مسابقات شنای دانش آموزی

دانش آموز عزیزمان خانم “آنیا نقی پور” موفق به کسب مقام نخست و سوم مسابقات شنای دانش آموزی شد

این موفقت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.  امیدواریم شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم.

5/5